Resultatheltene – De som forstærker konkurrencekraft.

I Danmark hylder vi sjældent vores helte på trods af, at de er helt centrale, når en virksomhed skal omdanne mål til resultater.

Resultathelten løfter resultatevnen og med Danmarks stærkt faldende konkurrenceevne er tiden kommet til at få sat fokus på dem.

Resultathelte besidder tre egenskaber, som er afgørende for resultatskabelsen:

  • Ambition evnen til at sætte ambitiøse mål samt inspirere andre til det samme
  • Udholdenhed og ufravigelighed i forhold til at gøre det som er planlagt
  • Mod til bryde sin komfortzone og paradigmer for at nå de mål hun/han selv har sat

Disse evner kan måles gennem Performance Leader Index ®, som viser dine mellemlederes evne til at omsætte mål til resultater. Med Performance Leader Index ® kan du måle de egenskaber hos dine mellemledere og dermed blive inspireret til, hvordan du kan motivere dem til at performe endnu bedre.

Performance Leader Index ® er udviklet og testet værktøjet i samarbejde mellem Qeep og HUCAMA - Human Capital Management.

http://resultathelt.dk/uploads/images/arkiv/RH_om_RH_top.png
http://resultathelt.dk/uploads/images/arkiv/Resultathelt_Per_V.jpg
Året Resultathelt 2012

ÅRETS RESULTATHELT

Derudover er indstiftet prisen Årets Resultathelt. Den uddeles hvert år til en medarbejder, der udviser høj grad af mod og motiverer sit team til at levere store resultater. 

HVORFOR FOKUS PÅ HELTENE?

Danske virksomheder taber terræn i disse år. Landbrug & Fødevarer har påvist, at vi har mistet op mod 35 % af vores konkurrenceevne i fødevaresektoren siden 2000. Billedet er desværre det samme i mange brancher. Spørgsmålet er: Hvordan skærper vi konkurrenceevnen?

Et af svarene er: Ved at styrke mellemlederne. Den person, som leder et eller flere teams, der skaber resultater i ind- og udland. Den leder, som har det operative og til tider taktiske ansvar. Den leder, som modtager strategisk retning fra oven, omsætter den til taktiske planer og sikrer eksekveringen. Teamlederen, afdelingslederen, salgslederen.

RESULTATHELTE LØFTER KONKURRENCEEVNEN

I Danmark skal vi konkurrere på indsigt og anderledes tænkning - ikke kun kompetencer, design og innovation. Vi skal konkurrere på at omsætte viden til produkter og services hurtigere, billigere og i en bedre kvalitet end konkurrenterne. 

Det er arbejdsstyrkens handlekraft og vore mellemlederes evne til at eksekvere, der står i centrum. Det er det, der skaber resultater. Dygtige mellemledere er nøglen til forøget konkurrenceevne. De er vores tids resultathelte.