Resultathelt analyserværktøjer

På Resultathelt arbejdes med 2 analyseværktøjer, som begge er selvevalueringer.

  1. Mellemlederanalysen
  2. Perfomance leader index (QPLI)

Mellemlederanalysen er et enklere, men fuldt valideret værktøj, udviklet af erhvervspsykologer og testet på mere end 350 danske mellemledere. Analysen måler gennem en række spørgsmål en mellemleders evne, ud fra hans/hendes egen vurdering, til at sætte mål og opnå mål, som vist i sidestående figur.

http://resultathelt.dk/uploads/images/arkiv/Resultathelt_2.png
http://resultathelt.dk/uploads/images/arkiv/Resultathelt_matrix.png

QPLI måler på medarbejdernes naturlige præference for at være eksekverende, gennem kortlægning af 8 underliggende træk. Dette værktøj er udviklet i samarbejde mellem Qeep og partneren HUCAMA. Målingerne baserer sig på de gennemtestede internationale Big 5-værktøjer, som klarlægger medarbejdernes naturlige præference for at være eksekverende. Dermed skabes et udgangspunkt for at udvikle kompetence og adfærd omkring mod, konsekvens og vedholdenhed.

Ønsker du at få en indikation af din ledergruppe eller organisations eksekveringsevne, kan dette ske med en minimal omkostning i Mellemlederanalysen.

Kontakt info@qeep.as og aftal nærmere.