Henrik Povl Eriksen - Årets Resultathelt 2014

Type2dialog er en konsulent virksomhed der arbejder for at gøre mennesker sundere og gladere. Det gør de ved at levere effektive forandringsprocesser inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Når de leverer deres ydelser, omsættes viden til handling, som skaber adfærdsændringer og reelle kompetenceløft. Virksomheden har sat sig for at løfte deres resultat med mere end 40% fra 2013 til 2014 – og er pt. foran deres mål - år til dato.
 
Henrik har gennem længere tid forsøgt at slå igennem som partner i virksomheden, og har i den tid han har arbejdet med resultatledelse udvist særlig dedikation til det at arbejde efter et personligt gennembrud og udlevet kerneværdierne i eksekveringsledelse inden for ambition, mod og udholdenhed. Henrik har løftet sit resultat med mere end 150 % i forhold til sin plan.
 
Henrik har i den grad brudt med tidligere komfortzone og til stadighed sat handling bag løfter – velvidende at han skulle bryde med ”Det jeg plejer at gøre - lig med at sætte høje mål og komme med gode forklaringer, når jeg ikke mødte dem” – Nu sætter han høje mål og når dem ved at sætte mål hver uge, ved at udfordre sig selv på eksekveringssiden, søge nye veje, ikke tage modstand som nederlag og tage ansvaret for tallene.
 
Henrik er nu kendt som den stille og behagelige ”Hunter” der bider sig fast og ikke giver slip før byttet er nedlagt. Det han er mest stolt af at have opbygget en forretning fra bar mark 1. jan 2014 og hvor han vil overgå for hele året. Henriks største udfordring har været den evige balance mellem salg og leverance specielt når man kommer fra kunde/domæne siden.
http://resultathelt.dk/uploads/images/hero/result-hero-2014.jpg