Per V Rasmussen - Årets Resultathelt 2012

Daimler Biler var en topstyret organisation, hvor medarbejderne ikke tog ansvar for fælles mål. Når noget gik galt, var det vigtigere at forklare hvorfor end at svare på, hvad der skulle gøres for at nå målene. Derfor påtog ledere og mellemledere sig ikke ansvar.  Det medførte et underskud i virksomheden på 47 millioner kroner.  

Per V. Rasmussen, fik ændret attituden blandt ledere og mellemledere, så de påtog sig mere ansvar.  Ledere og mellemledere begyndte at fokusere på, hvad de kunne ændre for at nå deres ambitiøse mål, i stedet for som tidligere at fokusere på, hvordan de kunne undgå at begå fejl. De tog ansvar!

  • Årsresultatet blev forbedret med 52,5 millioner kr. før skat
  • Overskud i salgsafdelingen
  • Bruttoavance pr. solgt bil steg med flere hundrede procent
  • Effektiviteten på værkstedet blev øget fra 57 til 82 procent
  • Kraftigt forøget faktureringshastighed på alle værksteder
  • Kortere ventetid på reservedele
  • Øget beslutningshastighed
http://resultathelt.dk/uploads/images/hero/Resultathelt_Per_V.jpg